XSHIRAD DASMULI KITXVEBI
1. rogor gamovimushavot puli?
1. pasuxi: amisatvis aucilebelia gqondet wap saiti. daregistridet da daayenot tqventvis gankutnili linki saitze, magalitad: http://partniori.net/click.php?id=TQVENI ID. daakopiret igi. ixilet operatorebis shepasebebi tu ramdens vixdit.
2. ROGOR SHEMIDZLIA TANXIS GATANA?
2. pasuxi: tu tqven daagrovet minimaluri gamosatani tanxa 1 dolari mashin kabinetshi gachndeba 12 saatis shemdeg gamotanis gilaki. gadaxda xdeba tveshi 2_jer, tvis 15 ricxvshi da tvis bolos.
3. ROGORIA SHIDA KURSI?
3. pasuxi: 1 dolari= 33 rubli, 1 dolari = 1.57 lari?.
4. SHEMIDZLIA REKLAMIS YIDVA?
4. pasuxi:diax, shebrdzandit REKLAMIS YIDVASHI. daayenet reklamis statusi chartuliaze. pasi 1000 operatoris gadasvlaze 5 dolari. opera minis ki100 gadasvlaze 2 dolari. tu tqven ar gaqvt tanxa mtavar angarishze mashin shegidzliat tanxis shemotana. sheavset shemdegi angarishebi
R295400621912
Z455609013703
569780 adjarabet
222907 europe-bet
360346080 emoney
KOMENTAREBSHI AUCILEBLAD MIUTITET TQVENI LOGINI
tu tqven ricxavt adjarabetze an europe-bet ze, aucilebelia momwerot kabinetidan.
sareklamo angarishze tanxa dagijdebat 24 saatis ganmavlobashi..
5. RA ARIS REPERALI?
5. pasuxi yoveli tqveni daregistrirebuli momxmareblisgan miigebt 12% procents bonusis saxit! statistika tqven shegidzliat naxot kabinetidan REFERALI
* statistika
* ukan
valuta: dolari | rubli
ru |geo
top.partniori.net